Paris sharmanschitsa. Sketch. AB 1863, gr. c. 27h21, 8 HTG Vasily Perov (1833-1882)

Zufällige Bilder
Paris sharmanschitsa. Sketch. AB 1863, gr. c. 27h21, 8 HTG — Vasily Perov