Study for the allegory of Tragedy Gustav Klimt (1862-1918)

Zufällige Bilder
Study for the allegory of Tragedy — Gustav Klimt