K. Batyushkov. Fig. 1,815 Orest Adamovich Kiprensky (1782-1836)

Zufällige Bilder
K. Batyushkov. Fig. 1,815 — Orest Adamovich Kiprensky