Shtemberg, Viktor Karlovich. Portrait of Sophia Mikhailovna Raevskaya part 13 Hermitage

Zufällige Bilder
„Shtemberg, Viktor Karlovich. Portrait of Sophia Mikhailovna Raevskaya“ - part 13 Hermitage