Rokotov, Fyodor Stepanovich – Portrait of Ivan Ivanovitch Shuvalov part 10 Hermitage

Zufällige Bilder
Rokotov, Fyodor Stepanovich - Portrait of Ivan Ivanovitch Shuvalov — part 10 Hermitage