Bacchic group. 1824 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Zufällige Bilder
Bacchic group. 1824 — Karl Pavlovich Bryullov