Portrait of the architect I. Monighetti. 1840 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Zufällige Bilder
„Portrait of the architect I. Monighetti. 1840“ - Karl Pavlovich Bryullov