Siege of Pskov Polish King Stephen Bathory in 1581. Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Zufällige Bilder
Siege of Pskov Polish King Stephen Bathory in 1581. — Karl Pavlovich Bryullov