Portrait of Prince Mikhail Andreevich Obolensky Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Zufällige Bilder
Portrait of Prince Mikhail Andreevich Obolensky — Karl Pavlovich Bryullov